Termeni și Condiții

Termeni legali
ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PRECIZĂRILE DE MAI JOS. ELE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A PAGINII ȘI A TUTUROR MATERIALELOR INFORMATIVE DIN EA.
Generalități

Accesarea paginii www.fundatiaiontiriac.ro, precum și toate aspectele privind utilizarea și conținutul acestei pagini de Internet se supun legislației din România și instanțelor competente române. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea prezentelor precizări legale, precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Drepturi de autor

Nicio reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuită pentru câștig comercial și nici nu poate fi modificată sau încorporată în nicio altă lucrare sau publicație, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, și nici nu pot fi transmise către nicio altă pagină de Internet. Nu se acordă nicio altă licență sau drept în acest sens.

Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate menționate în această pagină de Internet.

Conținut

Datele din această pagină de Internet au ca scop informarea generală.

Ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări și corecții ale acestei pagini de Internet, fără vreun preaviz și/sau informare prealabilă.

Pagini conexe

În diferite puncte din cuprinsul paginii vi se pot oferi link-uri automate la alte pagini de Internet relevante pentru un anumit aspect al acestei pagini de Internet. Chiar dacă intenția Fundației Ion Țiriac este să găsiți aceste pagini de interes, fundația nu va avea nicio răspundere sau obligație de absolut nicio natură pentru aceste alte pagini de Internet sau pentru orice informație conținută în ele, dintre care nici una nu a fost verificată sau avizată de fundație. Oricând constatați că ați accesat o altă pagină de Internet, vă puteți intoarce la această pagină de Internet apăsând pe săgeata “backwards”, sau tastând adresa www.fundatiaiontiriac.ro.

Limitarea responsabilității

Titularul site-ului nu îți asumă nicio răspundere pentru niciun eventual prejudiciu rezultat din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură. De asemenea, titularul site-ului nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul site-urilor ce sunt administrate de terțe părți, respectiv pentru orice link care face legătura între acest site și un altul.